Dialogue of the memory

Art Series by
Tetat Tanachoktaweporn

acrylic

on

Canvas

ชีวิตต้องเตลื่อนที่เป็นปรกติธรรมดา เป็นวิถึธรรมชาติ ปัจจัยรอบการขณะเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึกจึงเกิดขึ้นมากมายทั้งในแง่สุขและทุกข์ แต่ในความเป็นจริงมนุษย์จะเกิดปัญหากับความทุกข์ ทุกข์จากความผิดหวัง ทุกข์จากความโลภ ทุกข์จากการถูกกระทำ ทุกข์จากความสูญเสียพลัดพราก และอีกสารพัดทุกข์ที่มนุษย์จะสามารถทุกข์ได้ กระบวนการจัดการสิ่งเหล่านั้นจึงต้องเคลื่อนที่ตามให้ทันอยู่ตลอดเวลาในหลากหลายรูปแบบ การตอบโต้ต่อสู้อย่างบ้าคลั่ง การยอมรับอย่างอยู่นิ่งบ้างนำความเชื่อความศรัทธาทุกรูปแบบมาเป็นเครื่องมือสู่การพ้นทุกข์ แต่ไม่ว่าจะใช้รูปแบบใด ความกล้าหาญ ความหวาดกลัว ความเจ็บปวดสูญเสียก็ยังจะคงวนเวียนอยู่อย่างมิอาจที่จะหลีกเลี่ยงหลุดพ้นออกจากขอบข่ายแห่งธรรมชาตินี้ได้ สิ่งเหล่านี้ในแต่ละชีวิตคงมีสถาณการณ์สัดส่วนที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่าเราจะทำอะไร จะเป็นอะไรทุกชีวิตทำได้เพียงบันทึกสิ่งที่ได้ทำแล้วจากไป ไปสู่ความตาบปลายทางเดียวกัน ผลงานชุดนี้ไม่อาจสรุปสิ่งใดในชีวิตใคร ทำได้เพียงสื่อสารเชิงตั้งคำถามต่อสิ่งที่เลือกจะทำ เพื่อย้ำว่าเรามีความตายเป็นสิ่งเตือนให้เราต้นหาความหมายในการมีชีวิตอยู่ ให้ตระหนังรู้ถึงรูปแบบการเดินทางของตนเอง เป็นภาพสนทนาที่ถูกบันทึกไว้ขณะที่ผมยังเดินทาง All life must move forward to the end, no matter what kind of life, or what happens. There are many factors that occur, the faith as well as superstitious factors are used to make people stronger and are the key to overcoming challenging times throughout our lives. The weakness, the malice, the bereavement and the fear, no one wants these things to happen but they are compulsory to life. Nevertheless, people can choose what to be and how to deal with and respond to these things. They are entirely memorable and all lives will end the same way. This work particularly questions what your journey is and what your memories are.

Tetat Tanachoktaweporn is an artist notable for his distinct style of Neo Surrealism and his rich use of symbolism. He began his artistic journey over 20 years ago starting by adopting a realistic style, which evolved into a more exciting impressionism style. In 2006, Tetat had exhausted his inspiration for impressionism as he started to yearn for a different approach to art that allows for a more liberated expression of thoughts, ideas, and format. He had found that surrealism was the perfect medium. As Tetat continues to mature, his work had refined and gave birth to his current Neo Surrealism style.

ว่าจ้าง
Tetat Tanachoktaweporn
ให้สร้างงานศิลปะ
ในสไตล์ของ
Series
Dialogue of the memory
ด้วยเทคนิค
acrylic
on
Canvas
มัดจำ 50% เพื่อให้ศิลปินเริ่มงานทันที
cm x
cm
แนวนอน
แนวตั้ง
ทรงจตุรัส
฿
cm x
cm
แนวนอน
แนวตั้ง
ทรงจตุรัส
฿
cm x
cm
แนวนอน
แนวตั้ง
ทรงจตุรัส
฿
ศิลปินใช้เวลาโดยเฉลี่ย
วัน ในการสร้างงานหนึ่งชิ้น
ศิลปินจะยืนยันระยะเวลาหลังจากการมัดจำ (ระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน)
สอบถามรายละเอียดการว่าจ้าง

งานศิลปะ

cm
x
cm
กำลัง upload ...
fileuploaded.jpg
ขนาดสูงสุด 10 MB กรุณาตรวจสอบขนาดไฟล์

ข้อมูลติดต่อ

เราได้ส่งข้อความให้ศิลปินแล้ว !
ศิลปินจะติดต่อคุณทางอีเมล
เกิดข้อผิดพลาด... กรุณาลองใหม่
เสนอราคา

งานศิลปะ

cm
x
cm
กำลัง upload ...
fileuploaded.jpg
ขนาดสูงสุด 10 MB กรุณาตรวจสอบขนาดไฟล์
+ VAT ( 7 % )

ข้อมูลติดต่อ

คุณได้เสนอราคาแล้ว !
ศิลปินจะติดต่อคุณทางอีเมล
เกิดข้อผิดพลาด... กรุณาลองอีกครั้ง
ศิลปิน
Tetat Tanachoktaweporn
ไม่รับการว่าจ้าง

other series