นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปรับปรุงล่าสุด: 26 มีนาคม 2018

คำนำ

โดยการใช้บริการ Exhibitt และบริการที่เกี่ยวข้อง คุณยินยอมการเก็บรวบรวมใช้ประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้เพื่อพัฒนาบริการ นโยบายความเป็นส่วนอธิบายถึงวิธีการรวบรวมข้อมูลจากคุณเมื่อคุณใช้บริการใด ๆ และวิธีการที่เราใช้แบ่งปันและจัดการข้อมูลนี้

Exhibitt อยู่ภายใต้อำนาจการสอบสวนและการบังคับใช้ของรัฐบาลไทย

การเก็บข้อมูล

เราเก็บข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่คุณได้ให้ไว้กับแพลตฟอร์ม เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลบางอย่างของคุณเพื่อที่จะได้อำนวยการให้บริการ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

การใช้ข้อมูล

Exhibitt และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอาจใช้ข้อมูลเพื่อการดำเนินการธุรกิจและพัฒนาบริการ หรือใช้ในการติดต่อคุณเพื่อแจ้งข้อมูลสำคัญเกี่ยวข้องกับบริการ