ทุกวันยังมองเห็นการเอารัดเอาเปรียบซ่อนอยู่ในเงื่อนไขแห่งความเท่าเทียว ทุกวันยังมองเห็นความขัดแย้งอยู่ภายใต้ประโยคอันสวยหรูแห่งความปรองดอง ในทุกวันยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุผลที่ยุติธรรม และทุกวันยังคงมองเห็นสีเทาที่อยู่ภายใต้เปลือกสีขาว มิติทางสังคมยังคงซับซ้อนระหว่างเรื่องจริงกับไม่จริง แต่ผลลัพธ์ที่แท้ย่อมเกิดจากความจริง สิ่งเหล่านี้ยังคงวงเวียนอยู่รอบตัวเรา... สะท้อนมุมมองผ่านผลงานจิตรกรรม Every day we see the hidden advatages in terms of equality. Every day there is a conflict under a sentence of a beautiful harmony. Every day there are problems without a fair reason. Every day is still grey under a white shell. The social dimension remains complex between the real and the unreal. It is true, but for the results from the truth. These things still hover around us as we reflect the views through painting.

Tetat Tanachoktaweporn is an artist notable for his distinct style of Neo Surrealism and his rich use of symbolism. He began his artistic journey over 20 years ago starting by adopting a realistic style, which evolved into a more exciting impressionism style. In 2006, Tetat had exhausted his inspiration for impressionism as he started to yearn for a different approach to art that allows for a more liberated expression of thoughts, ideas, and format. He had found that surrealism was the perfect medium. As Tetat continues to mature, his work had refined and gave birth to his current Neo Surrealism style.

Tags:
ขายเป็นเซ็ท ทั้งหมด
ชิ้น
ขนาด
1800
cm x
100
cm
ต่อชิ้น
oil
on
Canvas
signed, original artwork
signed original artwork,
limited edition
limited edition - total
1
editions
certificate of authentication
7 days return policy
sold by
Tetat Tanachoktaweporn

other artwork in the series

series